Afstelling van de bril

29 november 2011

Zoals in 2008 bleek uit de opticienstest van het Algemeen Dagblad, zijn nogal wat opticiens slordig met het afpassen van brilmonturen. Dit heeft tot gevolg dat een bril niet lekker zit, niet prettig kijkt of dat je er minder goed door ziet als mogelijk zou zijn.

Tijdens het aanmeten van de glazen wordt ook opgemeten hoever iemands ogen van elkaar staan. Het is belangrijk dat de glazen precies centraal met hun optisch midden voor de ogen staan (of iets eronder) om goed te kunnen zien. Als de glazen bijvoorbeeld te hoog staan, voelt het kijken onprettig. Dit is vermoeiend en sommige mensen krijgen hier hoofdpijn van.

Voorbeeld slordige afstelling

Als voorbeeld van wat er verder zoal mis kan zijn met de afstelling, hier hoe een bril aan mij afgeleverd werd door Specsavers (april 2009).

Achterkant bril

Wat als eerste opvalt op de eerste foto, is dat de poten van de bril niet over alkaar vallen, of zelfs maar horizontaal zijn. De linker poot gaat schuin naar boven, de rechter poot schuin naar onderen.

Als je goed kijkt, zie je de oorzaak van het schuin staan van de poten: het hoekje dat direct aan de rand van de glazen vast zit, staat links iets naar beneden gebogen, waardoor de poot wel naar boven gebogen moet worden, en rechts iets naar boven, waardoor de poot dus naar beneden gebogen moet zijn, om uiteindelijk nog min of meer recht uit te komen.

Ook te zien is, dat de neussteunen (de "vleugeltjes") niet gelijk staan. De linker staat meer naar de neus toe, de rechter van de neus af. De bril zit dus niet gecentreerd op de neus, maar zit iets naar links, vanuit de drager gezien. Op onderstaande foto is dat van voren af te zien.

Voorkant bril

Het is belangrijk dat de bril precies gecentreerd op de neus staat. Niet alleen om esthetische redenen, maar ook omdat de glazen zo geslepen worden dat ze alleen met hun optisch midden precies vóór de ogen de beste scherpte hebben. Een paar milimeter afwijking (zoals hier) kan al merkbare achteruitgang geven.

Op onderstaande twee foto's is de linker zijkant te zien, uit verschillende hoeken gefotografeerd (schuin van boven en gelijk met de glazen). Zoals te zien is, zit er een knik op de plek van het scharnier.

Verbogen pootjes bril

De poot is dus op het scharnier gebogen. Hierdoor beweegt het scharnier niet soepel, er is een verschil te voelen in het gemak waarmee het scharnieren aan de linker en rechter kant bewegen. En er is hierdoor extra slijtage te verwachten.

Tot slot de rechterkant van de bril. Zoals al eerder opgemerkt, is het hoekje iets naar boven gebogen.

Gebogen poot bril

Kennelijk geen uitzondering

Dit was mijn tweede bril van dezelfde winkel van Specsavers. De eerste bril werd door mijn oplettendheid en aanwijzingen uiteindelijk correct afgesteld, maar het kostte nogal wat tijd om alles wat scheef gedaan werd weer gecorrigeerd te krijgen. Hierbij bleek ook dat het eerder met een medewerkster gekozen montuur niet paste bij de grootte van de glazen.

De persoon die de hier afgebeelde bril afstelde was veel minder geneigd te luisteren naar mijn aanwijzingen, met dit beschamende resultaat als gevolg.

In de opticienstest van het Algemeen Dagblad van 2008 werden bij beide getestte winkels van Specsavers problemen met het afstellen van brillen geconstateerd.