Oogmeting

29 november 2011

De opticien gebruikt een aantal verschillende testen om de afwijking van de ogen te meten.

Snellen test

De Snellen test is de klassieke test met zwarte letters op een wit veld, die van boven naar onder steeds kleiner worden. Je kijkt naar de kaart of verlicht vlak vanaf een vaste afstand (bijvoorbeeld 3 of 6 meter). Het gaat er dan om tot welke regel je de letters nog redelijk kunt onderscheiden.

Wat er gemeten wordt, heet de "visus" (er wordt ook wel gesproken over de "visus test"). Dit is het percentage van hoeveel zicht je hebt.

Om je oogscherpte te bepalen, stelt de opticien lenzen zodanig in, dat je zoveel mogelijk scherp ziet. Wat er dan met de lenzen ingesteld is, is de afwijking van je ogen.

Rood/groen test

De rood/groen test, met zwarte letters in een rood en een groen vlak, is bedoeld om te bepalen of iemand een positieve of een negatieve oogafwijking heeft. Ook deze test wordt normaalgesproken gebruikt samen met een set lenzen die de opticien instelt tot je rood en groen even duidelijk ziet.

De werking van deze test is erop gebaseerd dat groen licht in lenzen en het oog sterker gebroken wordt dan rood licht. Hierdoor is het zo dat als de zwarte letters op het groene vlak duidelijker zijn, er meer plus in het brillenglas zou moeten om scherp te zien. Zijn de letters op het rode vlak duidelijker, dan moet er meer min komen.

Autorefractor

Met een autorefractor (apparaat voor infrarood oogmeting) wordt de oogafwijking automatisch bepaald. Je kijkt naar een plaatje dat zichtbaar is in het apparaat, dat langzaam in en uit focus komt. Het apparaat kijkt als het ware in je oog, om te zien bij welke lenscorrectie het beeld scherp op het netvlies staat.

De uitkomst van een test met een autorefractor is niet nauwkeurig genoeg om direct brillenglazen naar te maken. De opticien gebruikt deze als een indicatie, om hierna met andere testen de oogafwijking nauwkeuriger vast te stellen.

Astigmatisme test

Om de cylinderafwijking te bepalen worden afbeeldingen van evenwijdige lijnen, die in verschillende richtingen lopen, gebruikt. Met corrigerende cylinderlenzen wordt gekeken wanneer je de lijnen in alle richtingen scherp ziet.